Afvalcontainer huren

Acceptatiecriteria Bedrijfsafval

WORDT GEACCEPTEERD Residu na sortering van de aan de bron verplicht separaat te houden materialen (mag dus geen recycleerbaar papier & karton, metalen, hout, … bevatten) ZIJN NIET TOEGELATEN Recycleerbare stromen, met name deze die verplicht selectief aangeboden dienen te worden conform de gewestelijke wetgeving: Vlaanderen: Besluit van de Vlaamse Regering m.b.t. het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen dd. 17/2/2012 (VLAREMA), incl. alle wijzigingen Gevaarlijke goederen en/of substanties zoals vuurwerk, drukhouders, chemicaliën, solventen, minerale olie (motorolie), verf, inkt, … Lege verpakkingen voorzien van etiketten met gevarensymbool Elektrische en elektronische apparatuur Massieve stukken en kabels die schade kunnen veroorzaken aan machines (shredders, transportbanden, …) stoffige Vloeistoffen en stoffige producten Materiaalrollen en slierten, zoals rollen tape Sjorbanden, koorden en scheepstouwen Niet brandbaar afval zoals glaswol, steenwol, glasvezel, steenpuin, gips, cellenbeton Budgetcontainers behoudt zich het recht voor om de acceptatievoorwaarden eenzijdig te wijzigen. De toepasselijke acceptatievoorwaarden kunnen te allen tijde worden geraadpleegd op de website www.budgetcontainers.be. Het is aan de Contractant om deze regelmatig te consulteren. Met betrekking tot de definitie van afvalstoffen, verwijst Budgetcontainers naar de gebruiken, definities en het wettelijk kader van/rond afvalstoffen waaronder het onderscheid tussen gevaarlijke en niet-gevaarlijke afvalstoffen, met inbegrip van de volgende wetten en deze die hen hebben vervangen: • voor het Vlaams Gewest: het besluit van de Vlaamse regering van 17 februari 2012 die het Vlaamse reglement met betrekking tot het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (VLAREMA), met inbegrip van alle wijzigingen alsook de bijlagen en diens wijzigingen.

Budgetcontainers geeft u de mogelijkheid om het goedkoopste alternatief te vinden voor uw afval.

Zowel particulieren als bedrijven kunnen beroep doen op onze service.

Persoonlijke aanpak, flexibiliteit en klantgerichtheid zijn onze belangrijkste troeven.